Aqualab
Assessoria i laboratori de salut
ambiental i alimentària

I+D


AQUALAB creu en la investigació com un mitjà per millorar la qualitat dels seus serveis i desenvolupar nous productes d’interès en salut pública i ambiental. Per aquest motiu, una de les seves prioritats ha estat des del principi la creació del departament d’investigació i desenvolupament (I+D).

El departament d’investigació i desenvolupament (I+D) d’AQUALAB encamina les seves prioritats en diverses vies:

 • Investigació de nous dispositius o tècniques per a la detecció de microorganismes en aigua i especialment Legionella.
 • Recerca de nous hàbitats colonitzats per microorganismes amb interès en salut ambiental.
 • Estudi d’eficàcia d’agents (químics/físics) per a la reducció de colonització de microorganismes amb interès en salut ambiental.

Actualment AQUALAB participa en diferents projectes d’investigació i desenvolupament d’àmbit nacional i europeu.

 

LABORATORI

AQUALAB disposa d’un dels laboratoris especialitzats en Legionella més importants i avançats tant a nivell nacional com internacional.

 • Quantificació de Legionella mitjançant cultiu en agar GVPC.
 • Tipificació d’espècie i serogrup de Legionella.
 • Detecció i quantificació ràpida de Legionella mitjançant la tècnica de PCR en temps real.
 • Estudis de DNA cromosòmic mitjançant electroforesis en camp polsant (PFGE).
 • Estudis d’activitat de biocides enfront de Legionella en model experimental intracel·lular.
 • Estudis d’activitat antibiòtica intracel·lular enfront Legionella.
 • Estudis de virulència intracel·lular de Legionella.
 • Estudis fisicoquímics i bacteriològics segons Real Decreto 865/2003.
 

 

http://www.germanstrias.org/infectious-diseases/infectious-and-respiratory-disease-research-group-legionella