Aqualab
Assessoria i laboratori de salut
ambiental i alimentària

Legislació


Legislació (fonaments legals i subjectes)

  • Real Decreto 865/2003 (Espanya) i Decret 352/2004 ( Generalitat de Catalunya),
    pels que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per la prevenció i control de la Legionel·losi.

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=348269&language=es_ES&newLang=es_ES

 

  • Norma UNE 100030 IN, 2005. Guia per la prevenció i control de la Legionella en instal·lacions.

http://www.ticasl.com/docs_calidad/norma-UNE-100030.pdf

 

  • Guia EWGLI (recomanacions europees). European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires Disease.

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/eldsnet/documents/ewgli-technical-guidelines.pdf