Aqualab
Assessoria i laboratori de salut
ambiental i alimentària

Legionella


Legionella

Un dels problemes ambientals més preocupants és la legionel·losi. La infecció per Legionella s’ha associat a la presència d’aquest microorganisme a l’aigua de diferents reservoris. El coneixement del risc de cadascun dels reservoris i l’actuació adequada sobre els mateixos, en base a la reglamentació vigent o mitjançant mesures addicionals, és fonamental. D’aquesta manera s’evita l’aparició de brots i de casos aïllats de la malaltia. Tanmateix s’eviten les conseqüències mediàtiques i les implicacions legals vers l’empresa propietària de la instal·lació.

Legionella és un bacteri gram negatiu, en forma de bacil, que inclou l'espècie causant de la legionel·losi o la malaltia dels legionaris, Legionella pneumophila. Legionella és habitual en molts ambients aquàtics i se n'han identificat com a mínim 50 espècies i 70 serogrups.

AQUALAB ofereix els següents serveis i controls en Legionella:

  • Anàlisi quantitatiu de Legionella segons Norma ISO 11731:1998. Concentració de la mostra i anàlisi quantitatiu sobre 2 medis de cultiu selectius per Legionella (BCYE, GVPC-BCYE). Recompte expressat en UFC/L.
  • Identificació de Legionella spp i el serogrupatge de Legionella. Identificació d’espècie (L.pneumophila/L. No-pneumophila) i serogrup de L. pneumophila 1 o 2-14.
 
Tècnica acreditada per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 amb el número 450/LE920 per la detecció i recompte de Legionella spp, identificació de Legionella pneumophila i presa de mostres.
  • En cas de positiu informació prèvia sobre els 4-5 dies (depenent del creixement de Legionella).
  • Neteja i desinfecció de les instal·lacions.
  • Assessorament continuat als nostres clients.
  • Elaboració i seguiment del pla d’autocontrol.
 
 

 
 

 

LEGISLACIÓ >>

INSTAL·LACIONS ALT RISC >>

INSTAL·LACIONS BAIX RISC >>