Aqualab
Assessoria i laboratori de salut
ambiental i alimentària

Acreditacions


CERTIFICACIONS, ACREDITACIONS I REGISTRES

Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària. AQUALAB està autoritzat per la Generalitat de Catalunya amb el nº de registre R7-187-03 com a laboratori de salut ambiental i alimentària.

Laboratori acreditat com a laboratori de salut ambiental i alimentària per la Generalitat de Catalunya.

Registre de laboratoris en l’àmbit de salut pública. AQUALAB està autoritzat per la Generalitat Valenciana amb el nº de registre LA/0169 com a laboratori en l’àmbit de salut pública.

UNE-EN ISO 17025. Acreditació UNE-EN ISO/IEC 17025 emès per la Entitat Nacional d’Acreditació, amb el número 450/LE920.

Resultado de imagen de LOGO SPG

SPG ISO 9001. Certificat UNE-EN ISO 9001:2000 per " Sistemas y Procesos de Gestión, Certificación SLU. CIF B-63208813.
 

EXERCICIS D’INTERCOMPARACIÓ:

Participació en circuits Calitax. Participació per verificar el grau d’exactitud del laboratori.

Participació en circuits Ielab. Participació per verificar el grau d’exactitud del laboratori.